Praktische informatie

Praktische informatie over ikc de Twirre vindt u op deze pagina. Van openingstijden tot het vakantierooster. Van onze schoolgids tot ons privacyreglement.

Voor aanmelden bij de kinderopvang (KDV/POV/BSO) kunt u een mail sturen naar detwirre@cbo-nwf.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

Onze openingstijden

Peuteropvang:
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Groep 1 tot en met 4
Maandag tot en met donderdag van 8.15 uur tot 14.00
Vrijdag van 8.15 uur tot 11.30 uur (groep 1 heeft op vrijdag vrij)

Groep 5 t/m 8
Maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 14.00 uur 

Onze kinderen lunchen tussen de middag op school.
De bel gaat om 8.10 uur zodat we om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen.

Buitenschoolse opvang:
Na schooltijd (14.00 uur) kunnen kinderen bij ons terecht tot 18.15 uur.

Openingstijden basisschool

Op de Twirre hanteren we een continurooster voor onze basisschool.

Groep 1 t/m 4
Maandag tot en met donderdag van 8.15 uur tot 14.00
Vrijdag van 8.15 uur tot 11.30 uur (groep 1 is op vrijdag de gehele dag vrij)

Groep 5 t/m 8
Maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 14.00 uur 

Onze kinderen lunchen tussen de middag op school.
De bel gaat om 8.10 uur zodat we om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen.

 

Openingstijden peuteropvang

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de peutergroep van ikc de Twirre open.
Vanaf 8.00 uur mogen de ouders de peuters in de groep brengen.
De peuters eten op school en gaan dan om 12.00 uur naar huis.

 

Openingstijden BSO

Bij ikc de Twirre kunnen ouders en hun kinderen gebruik maken van opvang buiten schooltijden om.
Deze is beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur (na afloop van de basisschool) tot 18.00 uur.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Visser, directeur ikc de Twirre (detwirre@cbo-nwf.nl).

Vakanties basisschool 2023-2024

 

Vakanties / vrije dagen schooljaar 2023-2024                  

Herfstvakantie                  21 oktober t/m 29 oktober  

Kerstvakantie                    23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie            17 februari t/m 25 februari

Pasen                                 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie                      27 april t/m 12 mei 2024

Pinksteren                         19 en 20 mei 2024

Zomervakantie                 20 juli t/m 1 september  2024

Voor het aanvragen van verlof buiten de vakanties om,kunt u onderstaand formulier invullen. Klik hier om het formulier te openen

Het aanvragen van extra verlof kan alleen via dit formulier en moet vooraf worden ingediend. 
Lees goed de richtlijnen door om te zien of er verlof aangevraagd kan worden.

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen we van onze ouders een vrijwillige ouderbijdrage.
Deze gebruiken we om activiteiten als excursies, het sinterklaasfeest, kerst en de laatste schooldag te kunnen betalen.

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Onze informatiegids

Op onze site vindt u veel informatie over ons ikc. Extra informatie over onze basisschool vindt u - naast deze site - ook in onze informatiegids

Ons schooljaarplan

Het jaarplan van onze IKC-locatie (basisschool) beschrijft wat we ons voornemen dit schooljaar te gaan doen. Daarbij leest u onder meer over onze beginsituatie, wat we willen bereiken, wat we willen gaan invoeren en welke lesmethodes we al gebruiken.
Wilt u ons jaarplan inzien, dat kan hier.

IKC-plan (schoolplan 2022-2026)

 

Iedere vier jaar maken we een nieuw IKC-plan voor onze IKC. Het plan beschrijft welke doelen we met ons onderwijs willen bereiken. In het plan vindt u ook informatie over onze manier van werken, de lesmethodes en leerlingenzorg.

U kunt het IKC-plan 2022-2026 hier downloaden.

Ons jaarverslag

Aan het eind van het schooljaar maken we een verslag van wat we gedaan en bereikt hebben. Wilt u meer weten over onze resultaten, download hier ons jaarverslag.

Op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over basisscholen en dus ook onze school. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Privacy beleid

Het privacybeleid van ikc de twirre komt overeen met dat van onze koepel CBO Noardwest Fryslân. De exacte regeling die bij ons geldt vindt u op op cbo-nwf.nl
Hier vindt u onder andere ons privacyreglement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming

School Ondersteuning Profiel [SOP]

Sinds de invoering van de wet op het Passend Onderwijs in 2014 is iedere school verplicht om een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) op te stellen. 
In het SOP beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden naast de basisondersteuning die door het samenwerkingsverband is opgesteld en waar alle scholen in het samenwerkingsverband aan moeten voldoen.

Het samenwerkingsverband is verplicht om in het hele gebied waar zij verantwoordelijk voor zijn alle mogelijke ondersteuning te bieden die nodig is om de kinderen in het gebied te begeleiden. Dit betekent dus niet dat iedere school alles moet kunnen bieden.

Klik hier om het SOP te openen.

U heeft een klacht?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het gedrag of een beslissing van iemand op ons ikc.
Mocht dat zo zijn dan horen we dat graag van u. Het beste bespreekt u dit allereerst met de persoon in kwestie of met de directeur van ons ikc.
Biedt dit u geen oplossing, of wilt u hierbij ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor CBO-NWF (en dus ons ikc) vindt u hier.

Een eigen bibliotheek

Lezen heeft op ons ikc een voorname plaats, want lezen vergroot onze leefwereld als ook onze taalvaardigheid en woordenschat. Op ikc de Twirre hebben we dan ook een eigen 'bieb op school' waar de kinderen van de Twirre boeken kunnen lenen. 

Contact

Neem voor meer informatie over ikc de Twirre gerust contact met ons op.
Dat kan per e-mail (detwirre@cbo-nwf.nl),
telefoon (0518 - 471 588) of
via dit contactformulier.

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....