ikc De Twirre

Sinds dit schooljaar fuseerden de basisscholen in Minnertsga tot ikc de Twirre. Een dynamisch en pluriform kindcentrum, waar alle kinderen uit Minnertsga en omstreken van harte welkom zijn. Net als ons ikc is ook deze website volop in ontwikkeling. De komende tijd vindt u op deze site steeds meer informatie over ons ikc. Hebt u ondertussen vragen? Dan nodigen we u van harte uit op één van onze locaties, of om te bellen met 0518 - 471 588.

Locaties

Zolang er aan ons nieuwe schoolgebouw nog druk gebouwd wordt, hebben de onderbouw en bovenbouw voorlopig op twee verschillende locaties les. Groep 1 t/m 4 in het gebouw van de voormalige Lytse Terp, en groep 5 t/m 8 in de voormalige Wizebeam. Na de verbouw vormen we met álle klassen samen één school waarin we samen de toekomst opgewekt tegemoet gaan.

Groep 1 t/m 4

P.B. Winsemiusstrjitte 51 (vroeger de Lytse Terp)
9047 JJ Minnertsga
Tel: 0518 - 471 588

detwirre@cbo-nwf.nl

Groep 5 t/m 8

Tilledyk 11 (vroeger de Wizebeam)
9047 KG Minnertsga
Tel: 0518- 471 588

detwirre@cbo-nwf.nl

Peuteropvang en Buitenschoolse opvang

IKC de Twirre biedt ook buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang (KO) aan. De Peuteropvanf is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag steeds van 8.15 tot 12.00 uur.
De buitenschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag van 14 tot en met 18 uur.

Vakantierooster 2021-2022

16-10-2021 24-10-2021 Herfstvakantie
25-12-2021 09-01-2022 Kerstvakantie
19-02-2022 27-02-2022 Voorjaarsvakantie
15-04-2022 18-04-2022 Pasen
23-04-2022 08-05-2022 Meivakantie
26-05-2022 29-05-2022 Hemelvaart
04-06-2022 06-06-2021 Pinksteren
15-07-2022 28-08-2022 Zomervakantie
     

 


  
  
  
  
  
  
  
  

Vakantierooster peuteropvang

Het kinderdagverblijf is in 2021 gesloten op:

  • 27/12 t/m 2/1/2021 1e Kerstdag t/m Nieuwsjaarsdag


Het kinderdagverblijf is in 2022 gesloten op:

  • 18/4 Tweede Paasdag
  • 27/4 Koningsdag
  • 26/5 Hemelvaartsdag
  • 27/5 Vrijdag na Hemelvaartsdag
    6/6 Tweede Pinksterdag
  • 26/12 t/m 1/1/2023 Kerst t/m Nieuwsjaarsdag

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze stichting CBO Noardwest Fryslân.

Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Contact met de Twirre

Wilt u meer weten over ons ikc? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen, een mailtje sturen of dit contactformulier gebruiken.
Wij helpen u graag.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor opvang op ons IKC

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....