"IKC de Twirre is een mienskip voor alle kinderen"

De Twirre is een integraal kindcentrum in Minnertsga.

Bijna 200 kinderen krijgen hier opvang en onderwijs. Naast een basisschool hebben we ook een kinderopvang vanaf 0 tot 4 jaar, een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Voor de peuters is dit een prima voorbereiding op de basisschool.

Voor en na schooltijd hebben we opvang voor ouders die wegens werk of studie even een goede overbrugging nodig hebben voor hun kinderen.
Als team zetten we ons in voor een veilige omgeving waar kinderen optimaal kunnen leren en waar ze met plezier naartoe gaan.

Onder mienskip verstaan wij dat:

  • Kinderen worden gezien, elk kind is meer dan iemand die sommen of een dictee maakt, elk kind doet er toe.
  • Het team is betrokken bij elk kind, kent een kind en zal op ieders talent inspelen.
  • Elk kind zal in zijn/haar kracht worden gezet, kan laten zien wat zijn/haar kracht is.
  • Vanuit vertrouwen en veiligheid mag je zijn wie je bent, verschil kan en mag er zijn.
  • Elk kind moet zich thuis voelen op school om zo met durf en zelfvertrouwen te komen tot leren

Ons kinderdagverblijf

Uw kleintje ontvangen we met open armen op het kinderdagverblijf van de Twirre.

Hier vindt u het inspectierapport van ons kinderdagverblijf.

Onze peuteropvang

Peuters kunnen ikc de Twirre bezoeken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
We zijn dan open van 8.00 tot 12.00 uur. 
Voor de jonge meisjes en jongens is het heerlijk om met andere leeftijdsgenootjes van 2 tot 4 jaar te spelen. En al spelend steken ze een hoop op. Zo leren ze met andere kinderen en volwassenen om te gaan, worden motorisch sterker en ook taalvaardiger.

Hier vindt u het inspectierapport van onze peuteropvang.

Onze basisschool

Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Op de basisschool van ikc de Twirre leren en spelen kinderen in een veilige, leuke omgeving. Onze onderwijzers stimuleren hun nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en betrokkenheid bij elkaar. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze fouten maken, want van je fouten kun je leren.

Onze buitenschoolse opvang

De schooltijden van uw kind sluiten lang niet altijd goed aan bij de tijden waarop u aan het werk bent. Wanneer dat het geval is kan de buitenschoolse opvang (BSO) van ikc de Twirre helpen.
Bij onze BSO kan uw kind van maandag tot en met vrijdag terecht van 14.00 tot 18:00 uur.

Hier vindt u het inspectierapport van onze buitenschoolse opvang.

Leerlab CBO Noardwest Fryslân

Voor de kinderen van ikc de Twirre die extra uitdaging nodig hebben is er op drie locaties van CBO Noardwest Fryslân een leerlab ingericht. Dat is op de IKC Toermalijn te Franeker, de IKC Prins Johan Friso te Harlingen en IKC De Slotschool in St. Annaparochie.
Kinderen van ikc de Twirre die voor het leerlab in aanmerking gaan daarvoor naar St. Annaparochie.

Aanmelden

Wanneer u voor uw kind of kinderen een plaatsje zoekt op ons ikc dan nodigen we u graag uit voor een gesprek. We horen van u graag meer over uw kind(eren) en vertellen u graag meer over de Twirre.

Om uw kind(eren) aan te melden nodigen we u dan ook graag uit op ons ikc. Heeft u vooraf al vragen, bel ons gerust.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>